BN+

Nok plass?: Blant andre Dyrevernalliansen held fram at krava til areal og levemiljø for svin i dagens forskrift er utdaterte og at mykje gris har for liten plass. Norsvin meiner større areal ikkje nødvendigvis gir auka dyrevelferd, og testar for tida ut effekten med 50 prosent større areal.


Stortingsfleirtalet instruerer regjeringa til å skjerpa dyrevelferdskrava i svinehaldet. Norsvin legg til grunn at eventuelle skjerpingar må vera fagleg forankra.


Sjur Håland


– Her treng me alt anna enn synsing på sosiale medium. Norsvin vil gå tungt inn i denne saka for å sikra fagleg forankring i diskusjonane. Vårt utgangspunkt er at dyra skal ha det så bra som mogleg, seier Norsvin-tillitsvald, Per Inge Egeland.


Initiativet til skjerping av dyrevelferda kjem frå partiet Venstre, som i si tid fekk gjennom nedlegginga av pelsdyrnæringa.
«Det har vore spurt om kva næring som er den neste. No er svaret her: Det er svinenæringa. Frp og H har, saman med Sv, Raudt og MDG, kasta seg på eit framlegg frå Venstre om skjerpa krav til svinenæringa», skriv stortingsrepresentant frå Senterpartiet, Geir Pollestad, på si Facebookside.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,