Merket: Det er ikke lenger lov å klippe bumerke i øret på lammet.

Lemmingen er i gang og Mattilsynet minner om regler for merking av lam.

Arvid Reiersen, Spesialinspektør, Mattilsynet, avd. Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Før patentmerkene, plastmerkene og chipmerkene sin tid, ble lammene merket ved at det ble klippet i ørene – bumerke. Dyrevelferdsloven og Forskrift om velferd for småfe forbyr kirurgiske inngrep på småfe, men forsvarlig merking er unntatt.
Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe (merkeforskriften), krever at alle småfe skal merkes, og beskriver hvordan dette skal gjøres, og dette regnes som forsvarlig merking. Småfe kan merkes med ikke godkjente øremerker, men Mattilsynet vurderer ikke klipping av bumerke i ørene som forsvarlig merking. Dette betyr at det gamle merke- og sporingssystemet ikke lenger er lovlig.
Forbudet mot å klippe de tradisjonelle bumerkene i ørene er nytt for mange, men Mattilsynet forventer likevel at årets lam leveres til slakt uten bumerke. Småfe av eldre årganger vil ikke få anmerkning ved slakting dersom de leveres med bumerke i ørene.

Øremerking påkrevd

Merkeforskriften krever at alle småfe skal merkes med godkjente øremerker og beskriver hva som skal stå på disse. Hvert dyr skal være merket med et unikt individnummer som består av besetningens dyreholds-id og øremerkenummeret.
Det er ikke lov å prege produsentnummer i stedet for dyreholds-id på framsiden av øremerkene. Dersom produsentnummer eller telefonnummer preges på baksiden av øremerkene, vil det bli lettere å finne hvem som eier dyrene og hvor de kommer fra. Det er viktig at sau fra Agder og Hordaland blir sortert fra sau fra Rogaland og ikke sendt til Rogaland. Sau fra Agder og Hordaland, som likevel blir sendt til Rogaland, kan ikke returneres, men må sendes til slakt i Rogaland.

Hva med øreløse dyr?

Et arveanlegg som gir redusert størrelse på ørene, har en viss utbredelse på Sunnmøre og i Rogaland. Dette gir i enkelt dose korte ører på sau – «kuete» sauer. Sau som har arveanlegget i dobbelt dose vil ikke ha ytre øre, bare et hull inn mot det indre øret – «øreløse» sauer. Merkeregelverket forutsetter normale ører. En må være forsiktig når en skal merke «kuete» lam. «Kuete» lam kan de første dagene ha litt skjør ørebrusk, men tåler etter noen dager et godkjent øremerke av den minste størrelsen.
Øreløse lam kan ikke merkes slik merkeforskriften krever fordi de ikke har ører, og de kan derfor ikke spores sikkert. De kan derfor ikke forlate garden der de er født, og kan ikke sendes på fellesbeite eller til slakt. «Øreløse» sauer og lam kan slaktes på gården til eget bruk.
Dette kan oppfattes som tungvint, men dersom du ikke lar ”kuete” sauer pares med ”kuete” værer, så får du heller ikke ”øreløse” sauer. Vi ser en del ”kuete” sauer, men det er sjelden vi ser ”øreløse” sauer. Det er bra.

Stikkord denne saka: , ,