bv27_aktuelt2

Noen av medlemmene i Konsortiet: «Redusert fosfor i gjødsel fra enmaga dyr». F.v. Torger Gjefsen, prosjektleder, Reidun Kristiansen, Nortura, Per Inge Egeland, Norsvin Rogaland, Harald Reime, Prima Jæren, Ola Andreas Byrkjedal, Rogaland Bondelag, Torgeir Erfjord, Nortura, Per Harald Vabø, FKRA, Siril Kristoffersen, stipendiat og Tommy Nordbø, Fiskå Mølle.

Unikt og viktig samarbeid

Liv Kristin Sola

Utslipp av fosfor fra husholdninger, industri og landbruk, gir økt forurensing av vassdrag, grunnvann og kystnære havområder. Myndighetene har varsla en revisjon av gjødselvareforskriften, som et tiltak for å redusere utslippene. Resultatet av revisjonen kan bli skjerpa krav både til spredeareal, lagringskapasitet av husdyrgjødsel, og mulig også periode for spredning av husdyrgjødsel.

Felles utfordring

Partene i konsortiet var samla hos Felleskjøpet Rogaland Agder, i slutten av juni. Samlinga markerte starten på et treårig forskningsprosjekt som skal finansieres delvis av næringsaktørene sjøl (konsortiet), og delvis av midler fra Norsk Forskningsråd (NFR). Forskningsprosjektet er et samarbeid med NMBU på Ås, og omfatter et doktorgradsarbeid. Siril Kristoffersen er ansatt som stipendiat i prosjektet.

– Det er helt unikt. At hele næringa står sammen på finansieringssida gir prosjektet ei solid og brei forankring. Det er viktig og det er vi stolt av, understreka Vabø, Direktør Landbruk, hos Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA).

Økt kunnskap

Ifølge avtalen, skal partene se på muligheter for å redusere fosfor i gjødsel til enmaga dyr, ved å forbedre fordøyelighet og utnyttelse. De ønsker samtidig å oppdatere normene for GDE ut fra reelt innhold av fosfor i gjødsel. Normtallene for beregning av GDE er basert på tall fra 1993. Tallene må revideres med tanke på at næringsinnholdet i dagens husdyrgjødsel har endra seg som resultat av endringer i fôring og gjødsling. Basert på oppdatert kunnskap, og ønske om å finne fram til metoder som kan bedre utnyttelse av fosfor i fôr til enmaga dyr, ønsker partene å unngå skjerpede krav til spredeareal. Næringa vil innta en offensiv rolle og komme i dialog med de som tar beslutningene.

– Konsekvensene av å redusere antall GDE med 32.175 enheter, tilsvarer 19 % av husdyrholdet, basert på tall fra  2009. Skulle all reduksjon ramme ei enkeltnæring, tilsvarer det 96 % av svineholdet, eller 40 % av storfeholdet i Rogaland, sa Vabø.DSC_1223

Økt effekt av fytase

Gjennom studier og forsøksarbeid, skal stipendiat Siril Kristoffersen se på potensialet til å øke tilgjengeligheten av fosfor i fôret til enmaga dyr. Fosfor er det mineralet som inngår i flest funksjoner i kroppen. Tilgjengeligheten av fosfor i korn er så lav som 30 %. Det betyr at 1 gram til nytte for dyret, gir 2 gram fosfor ut i gjødsla. Ved å tilsette enzymet fytase i fôr til gris og fjørfe, øker tilgjengeligheten av fosfor til mellom 40-60/70 %.

Forsøksarbeidet med slaktekylling og gris skal teste hypotesen om at syretilsetning og bløtlegging over tid, vil øke nedbrytingen av fytat. Hypotesen skal testes ved å gi optimal pH, fuktighet og tid til  fytase slik at fytat brytes ned. I forsøkene skal det tilsettes syre i fôret til gris og slaktekylling, og brukes våtfôring til gris og økt oppholdstid i kroa hos kylling som vil øke effektiviteten av fytase.

– Vi skal bruke resultatene fra arbeidet til Siril, i samtale med myndighetene. Med økt kunnskap skal vi jobbe for å unngå skjerpa krav til spredeareal, sa Per Harald Vabø.

bv05_aktuelt1aNILF – konsekvensanalyse

Basert på tall fra 2009, har NILF utarbeida en konsekvensanalyse for Rogalandslandbruket, av å skjerpe spredearealet (NILF-2011). Dersom kravet blir heva til svensk nivå, fra 4 dekar til 6,4 dekar per GDE, vil Rogaland mangle  over 200.000 dekar spredeareal, når innmarksbeite er lagt til og beitefradrag er trukket fra.

Krav til spredeareal

En gjødseldyrenhet (GDE) tilsvarer en utskilt mengde fosfor i husdyrgjødselen på omlag 14 kg. 1 GDE = 4 dekar fulldyrka jord = 1 mjølkeku = 20 (18) slaktegris = 3 (2,5) purker = 1750 (1400) slaktekylling = 100 (80) høns. Tall i parentes er med fôr uten tilsatt fytase.

Konsortium for «Redusert fosfor i gjødsel fra enmaga dyr»:

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fiskå Mølle

Nortura

Fatland

Prima Jæren

Den Stolte Hane

Q-meieriene

Rogaland Fjørfelag

Norsvin Rogaland

Rogaland Bondelag

Styringsgruppa:

Torger Gjefsen, prosjektleder

Per Harald Vabø, FKRA

Leif Kåre Gjerde, Fiskå Mølle

Torgeir Erfjord, Nortura

Ola Andreas Byrkjedal, Rogaland Bondelag

Teksten er et utdrag fra Bondevennen 26/27, som er i postkassen til helga.

 

Stikkord denne saka: , ,