BN+

Som i dag?: Berekningar i rapporten viser at ved å auke GDE-norma frå 14 til 15 kilo fosfor per år og samstundes seinke fosforkravet til 3,0 kilo per dekar, vil vi oppnå om lag same behov for spreieareal som i dag, gitt at innhald av fosfor i kraftfôret vert redusert og fôringsstrategiane vert justert. Foto: Istock


Ny rapport viser at både avlingsnivå og opptak av fosfor i plantene er høgare enn tidlegare rekna med. – Fosforgjødslinga er i balanse, og fosfornivået i jorda i Rogaland er høgt, men stabilt, seier Helga Hellesø, prosjektleiar for rapporten.


Liv Kristin Sola


Rogaland har eit gjødselproblem – det er alt for mykje husdyr i regionen, har du gjerne høyrt. Men stemmer påstanden?
Ikkje om me skal tru den nye rapporten med oppdatert faggrunnlag frå Rogaland. Der dokumenterer arbeidsgruppa, med Harald Volden i spissen, langt på veg at fosforgjødslinga i Rogaland er i balanse. Det omfattande materialet viser at fosfortala er høge, men har vore stabile heilt sidan 1960-talet.


– Det tyder på at det ikkje er ei opphoping av fosfor i jorda, slik somme har meint, seier Helga Hellesø, som har leia prosjektet.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,