BN+

Vatn nok? Mattilsynet krev no at fleire bønder installerer fleire drikkeniplar i grisebingen. Norsvin etterspør heimelsgrunnlaget for vedtaka. Foto: Bondevennen


Svineprodusentar i Rogaland må installere fleire drikkeniplar i bingane etter vedtak frå Mattilsynet. Norsvin stiller spørsmål ved det juridiske grunnlaget for vedtaka.


Bothild Å. Nordsletten


Den siste tida har fleire slaktegrisprodusentar i Rogaland fått vedtak om å installera fleire drikkeniplar, etter tilsyn frå Mattilsynet. Nokre av bøndene har kontakta Norsvin, då dei ikkje skjønar kva heimel Mattilsynet har, og kvifor dette blir påpeikt no, om lag 15 år etter at forskrifta kom. Bondevennen har fått innsyn i korrespondansen mellom Norsvin og Mattilsynet om saka, samt i Mattilsynets ferske avgjerd i ei klagesak frå ein av bøndene. Mattilsynets svar seier at som ei «rettesnor» kan det bli snakk om to drikkeniplar eller tilsvarande for bingar med meir enn sju grisar.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,
Share This