Oppsving for vipa?

Oppsving for vipa?

Vipa er kritisk truga, men dei siste åra er det faktisk registrert ein liten oppgang i Rogaland. – Det kan vera at vipestripene fungerer, seier Christian Pedersen i NIBIO, men påpeiker at det er alt for tidleg å friskmelda fuglen.

Jæren blør bønder

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.