Fire på felles stedlehelg

Fire på felles stedlehelg

Tiandeklassingane Mari, Vilde, Ida Amalie og Juneer avløysarar på kvart sitt mjølkebruk på Jæren. – Ein fin jobb om du har interesse for dyr, seier June.

Difor tapar me N og P

Difor tapar me N og P

Gjødslingspraksis og driftsmåten elles, årsnedbøren – og fordelinga av denne – påverkar avrenningstapet av nitrogen og fosfor frå jordbruksareal. Auka nedbør og temperatur fører til større avrenningstap.

Klar til lemminga

Klar til lemminga

Du trur du har god tid, men plutseleg lammar den første søya, to dagar før termin, og du er ikkje heilt klar.

Oppsving for vipa?

Oppsving for vipa?

Vipa er kritisk truga, men dei siste åra er det faktisk registrert ein liten oppgang i Rogaland. – Det kan vera at vipestripene fungerer, seier Christian Pedersen i NIBIO, men påpeiker at det er alt for tidleg å friskmelda fuglen.

Jæren blør bønder

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.