15 spørsmål om ringorm

15 spørsmål om ringorm

Det er nå påvist ringorm i 15 besetninger i løpet av 2020, og dette er én mer enn i 2019. Dette er det høyeste antall påviste tilfeller siden utbruddet i 2002-2003, hvor ringorm ble påvist i mer enn 30 besetninger.

Bedre lønnsomhet med lengre laktasjon?

Bedre lønnsomhet med lengre laktasjon?

Er det optimalt at melkekua skal kalve en gang i året, eller er det på tide å tenke nytt om kalvingsintervall og laktasjonslengde? Danske Jesper Overgård Lehmann meiner forlenga laktasjon kan være bra både for kua og for økonomien til bonden.

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

En bevisst utsettelse av første inseminering gir en forlenga laktasjon. Men ikke alle kyr er i stand til å klare en forlenga laktasjon like godt. Et nytt forskningsprosjekt ser på muligheten til å utpeke egna og uegna kyr.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.