Vellykket modell

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Sluttfôring av lam

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.