Mjølkefeber hjå sau

Mjølkefeber hjå sau

Hypokalsemi, kalkmangel eller mjølkefeber, er ein vanleg sjukdom i norsk sauehald. Mange har opplevd å ha sauer som treng behandling for dette. Mange har også mista sauer med denne diagnosen.

Slik gjødslar me i år

Slik gjødslar me i år

I år er mineralgjødsla ekstraordinært dyr. Derfor er det endå viktigare enn før å gjere alt du kan for å utnytte denne innsatsfaktoren maksimalt, skriv Ole Arnfinn Røysland Fitjar, NLR Rogaland og Dag-Arne Eide, NLR Vest, i ein av fleire fagartiklar om gjødsling denne veka.