Overgangsfôring til beite

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Kryptosporidiose hos kalv

Kryptosporidiose hos kalv

I årets første måneder er det påvist tilfeller av kryptosporidiose hos kalv ved Veterinær­instituttet på Sandnes. Du kan iverksette flere tiltak for å redusere
risikoen for smitte.

Lær av fjoråret på 1-2-3

Lær av fjoråret på 1-2-3

Mange har stor nytte av fôrprøvane dei tar. Ikkje gløym at fôrprøven ikkje berre er nyttig i fôringa – bruk den også til å evaluere grovfôrdyrkinga di! Her er tre viktige sjekkpunkt du som bonde bør bruka til å vurdera grovfôrproduksjonen din på.