Pass på klauvhelsa rundt kalving

Pass på klauvhelsa rundt kalving

I perioden fra to til fire uker før kalving og åtte til tolv uker etterpå, gjennomgår kyrne hormonelle endringer. Det gjør klauvene ekstra sårbare. Unngå klauvskjæring i denne perioden.

Dyrking av eittårig raigras

Dyrking av eittårig raigras

Det er vanleg å rekne med at dyrking av eittårig raigras er ein måte å auke avlinga på i høve til vanleg eng. Er avlingsnivået høgt nok til å forsvare meirarbeidet i høve til tradisjonell eng med to-tre slåttar?

Valg av såfrø

Valg av såfrø

I forsøksfelta våre ser vi gjerne ikke så veldig store avlingsforskjeller mellom de viktigste frøblandingene våre. I praktisk bruk på enga, ser vi innimellom store avlingsutslag ved feil valg av frøblandinger.