Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ole Tjugum hadde fjøsteikningane klar. Han skulle bygge lausdrift med mjølkerobot til raudkollene sine. No har han leidd ut mjølkekvota. Byggeplanane er lagt på is.

Når livet skjer

Når livet skjer

Hilde Sværen hadde ingen ønsker eller planar om å bli bonde. Ho stortreivst som organisasjonsrådgivar i 4H. Det var broren som skulle overta garden. Slik vart det ikkje.

Måtte bli tre

Måtte bli tre

– Viss me hadde bygd i stål og betong, hadde me vore misunnelege på alle dei med fjøs i tre. Då måtte det berre bli slik, seier Olav Gunleik og Turid.