Brør blei nabobønder i Søredalen

Brør blei nabobønder i Søredalen

Driftsplanane som dei ferske bøndene la til grunn då dei kjøpte kvar sin gard, er lite verd som følgje av kostnadsauken. Men satsinga på bondeyrket angrar verken Torjus eller broren, Rasmus, på.

Flere veier til lune rom

Flere veier til lune rom

Den ene har kylling, den andre gris. Begge produksjoner er energikrevende, men Jo Pollestad og Bjørn Ståle Bekkeheien løser energimiksen på ulikt vis.

Fleire tre, takk

Fleire tre, takk

Eirik Linndal er ein av dei som syter for at den 200 år gamle tradisjonen med å ta inn og pynte juletre kan halda fram. Men han treng fleire kollegaar framover.

Ein mentor på laget

Ein mentor på laget

Når kvardagen er ny, ansvaret stort og spørsmåla mange, er det godt med ein mentor på laget. Gjennom sitt første år som bonde, har Anita Garheim Stangeland fått rettleiing frå Merethe Mørk.

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Daniel tok over heimegarden i 2020. Men fulltidsbonde blir han først når avløysarane gir seg. I mellomtida er kårfolket med og testar kraftfôr for arbeidsgivaren hans.