Stefan snur på euroen

Stefan snur på euroen

Også tyske bønder merkar kostnadsauken og stadig nye krav til drifta. – Utviklinga dei siste åra er skummel, seier mjølkebonde Stefan Kornes. Men medan mange kollegaer vel å gi seg, prøver han å gjera det beste ut av stoda.