Litt tidleg ute?

Litt tidleg ute?

Kristina Huitfeldt Carlsen ønsker å drive marknadshage i Øyfjell i Vinje, mest 800 meter over havet. No prøver ho ut kva for planter og grønsaker som kan trivast i jorda her, med god råd frå mentor, Tom Harald Eckhell, i ryggen.

Gode råd på byggeplassen

Gode råd på byggeplassen

Torgeir og Kristine Lavik bygger fjøs i tre og grindverkskonstruksjon. – Som ny bonde kjennest det godt å bli følgd opp av ein mentor med nettverk, overblikk og erfaring. Det viktigaste er likevel eit positivt sinn, seier Torgeir, og viser til samarbeidet med mentor Eivind Myrdal.

Tryggare start med mentor

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.

Tryggare med mentor

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.

Kvinneliv på Bjørke i 30 – 60 – 90

Kvinneliv på Bjørke i 30 – 60 – 90

Teknologien gjer at heiltidsbonde Ragnhild slepp løfta tunge mjølkespann, som bestemor Ingunn måtte då ho var bondekone. Brynhild er sjukepleiar, men er du gift med ein bonde, følgjer det som regel litt arbeid med på kjøpet.

På leit etter gode lauvtre

På leit etter gode lauvtre

Vestlandsskogen har verdiar som aldri når fram til marknaden. På tide å sjå lauvtrea som meir enn vedskog, meiner handtverksentusiastar. Og kanskje trengst det ein tre-børs?

Stor smak av liten sau

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.