Stolte alpebønder

Stolte alpebønder

Kathrine Kinn og Gunleik Mæland driv moderne gardsdrift i bakkane overfor Flatdal i Seljord. – I starten var eg litt utilpass her oppe, ønska meg eigentleg ein stor gard nede på flatene. No er eg stolt alpebonde, seier Gunleik.

Når alt anna er prøvd

Når alt anna er prøvd

Det er strenge reglar for dyr som skal sendast til slakteriet. Men kva når kua ikkje kan vere med vidare i produksjonen, og heller ikkje kan sendast til slakteriet på ordinært vis? Då kjem nødslaktar Frode Hetland til unnsetning.

Thomas steller tusen purker

Thomas steller tusen purker

Thomas Hadland (21) er beinklar til å ta over styringa av Brekkå Purkering på Varhaug. Gjennom navet får den unge bonden ansvar for tusen årspurker som kvart år leverer 28.000 smågris til satellittane.

Har stor tru på liten rase

Har stor tru på liten rase

Jan Egil Skjørestad har erstatta mjølkekyrne med kjøtferasen Dexter. Dei ivrige små dyra et det dei får fatt i. Ikkje ein gong lyssivet får stå heilt i fred.

Stort potensial i eldre fjøs

Stort potensial i eldre fjøs

Hans Reidar Kjærland lytta til fagfolk, men tok eigne val då han bygde gamlefjøsen om til lausdrift. – Skulle eg bygd heilt nytt, måtte eg ha skaffa meir kvote og areal. Men å køyra halve Kvinnherad rundt etter fôr, det gidd eg ikkje, seier Uskedal-bonden bestemt.

Ei ny tid på garden

Ei ny tid på garden

Då Sebastian tok over heimegarden, hadde sine eigne planar for drifta. Mjølkekvoten blei seld for å legga pengane i eit ammekufjøs.