På hver side av melkekvota

På hver side av melkekvota

Agder har bare 300 melkebruk igjen. Nå vil hver tiende av dem slutte. 35 melkebønder har bedt staten kjøpe kvoter tilsvarende tre millioner liter. Hva annet skal en gjøre når beitet er skrint og ungene vil annet?

Bygger nytt mjølkefjøs til 30 kyr

Bygger nytt mjølkefjøs til 30 kyr

Medan enkelte tel på knappane kring mjølkekvoten og lurer på om forbrukarane i det heile kjem til å drikka mjølk i framtida, står betongbil og -pumpe i tunet til Erik Haraldseid Bleie. Der på garden bygger dei nytt mjølkefjøs.

Tre ledd i ein lang tradisjon

Tre ledd i ein lang tradisjon

To generasjonar Pollestad speglar femti års landbrukshistorie. Snart skal neste generasjon ta slektsgarden inn i ei ny tid. – Kunnskap og dyrevelferd blir viktig, seier den unge Rasmus Pollestad.