Dei nye bygdeslaktarane på Ualand

Dei nye bygdeslaktarane på Ualand

Brynjar og Kristian Ollestad er brørne bak det vesle slakteriet Ollestad kjøtt på Ualand i Rogaland. Dei vonar dei kan bane veg for lokale bønder til å foredle og tene meir på eigne råvarer.

Ein realistisk småbruksdraum

Ein realistisk småbruksdraum

Ho er frå gard på Jæren, medan han er oppvaksen i byggefelt. No bles Rannveig Obrestad og Sindre Tjøstheim nytt liv i falleferdige bygningar i Ilsvåg. Det er litt av ein jobb.

Spikra eige fjøs

Spikra eige fjøs

Det var ikkje gitt at det skulle bli eit fjøs i tre, då Trond Vidar Berge starta planlegginga av ny driftsbygning. Med bakgrunnen hans som tømrar er det heller ikkje overraskande.

Målet er det perfekte eplet

Målet er det perfekte eplet

I bakkar så bratte at «feiaren neppe har lov å gå der», haustar Kari Lutro 45 tonn epler, 7-8 tonn plommer og ein heil del pærer. Dei 13.000 frukttrea gjev rikeleg med arbeid heile året

Blandar NRF med Angus

Blandar NRF med Angus

Lisbeth Moi og Tore Siqveland satsar ungt og friskt på tradisjonell mjølk- og svineproduksjon på Vigrestad på Jæren. Nokre av NRF-dyra blir inseminert eller para med kjøtfe, deriblant Aberdeen Angus.