Brått bonde på Gollakgarden

Brått bonde på Gollakgarden

Erling Vangsnes (48) er eldste generasjon på Gollakgarden. Det hender han saknar kårfolket, både til å spørja til råds, men òg for å ha nokon som har eit auge med flokken når han sjølv ikkje kan vera heime.

Fire generasjonar på same tun

Fire generasjonar på same tun

Astrid Gilbakken og Sjur Lid overtok Gilbakken gard for fire år sidan. Dei deler tun med to generasjonar kårfolk, som alle bidreg på sitt vis i drifta på garden – og til barnepass.

Permanent kalvingsbinge i båsfjøset

Permanent kalvingsbinge i båsfjøset

Ragnhild og Frode Borø Svaland fekk god plass i kufjøset då dei bygde kaldfjøs til ungdyra i 2022. Plassen har dei blant anna brukt til å gjere om dei to inste båsane på eine sida av fôrbrettet til permanent kalvingsbinge.

Teknologi ryddar opp i eit etisk dilemma

Teknologi ryddar opp i eit etisk dilemma

Takka vere teknologi kan egg med hanekyllingembryo sorterast ut allereie på dag ni i rugeprosessen. Kan dette vere første steg mot ei avslutting på praksisen med å avliva daggamle hanekyllingar i produksjonen av kyllingar til verpehøns?