BN+

Ved varierande overvintringsforhold bør ein velje timoteibaserte blandingar med Hykor eller ekstra engrapp for å sikre vårbeite. Gode overvintringsforhold utnyttar ein best med bladgras, særleg på areal som skal haustbeitast.


Synnøve Rivedal og Liv Østrem, NIBIO avdeling Fôr og husdyr


Det er utfordrande å få eng til å tole beiting vår og haust, i tillegg til ein eller to slåttar. Sidan timotei går lett ut ved beiting, bør ein auke delen av bladgras i frøblandinga til kombinasjonsbruk, sjølv om mange av bladgrasa har dårlegare overvintringsevne. Vi ville teste avling og kvalitet av ulike blandingar av artar og sortar i eit driftsopplegg med fleire beitingar og slåttar ulike stader i landet.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,
Share This