BN+

I eit kriseår er det nesten alltid god økonomi å skaffe seg fôr nok til å behalde produksjonsdyra.


Aslak Botten, NLR Østafjells


Fôrmarknaden i år er svært oppheta og i ubalanse. Dette fører til at prisane flyg i vêret og nærmar seg grensa for kva det er lønsamt å betale for innkjøpt fôr. Likevel er verdien av å oppretthalde buskapen (mordyra) svært høg. Marginane er størst på mjølkekua. Talet på mordyr påverkar produksjonen og dermed inntektene i fleire år framover. Lønsemda i kjøp av fôr i eit kriseår må vurderast over ein tre til femårsperiode, og lønsemda med fôrkjøp går ned om me får fleire kriseår på rad. Vel du å slakte ned buskapen i år vil som oftast årets slakteoppgjer og eventuelt neste års sal av fôr, generere lågare inntekt over ein femårsperiode enn å oppretthalde produksjonen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,