BN+

Nytt liv: Dette var en gang et grunnlendt og forsumpa innmarksbeite. Foto: Marius Knudsen, Meland Kommune


Overskuddsmasser på avveie kan ødelegge god jordbruksjord. Brukt på den rette måten kan de samme massene berike arealet ditt. Nye veiledere viser hvordan.


Trygve Torsteinsen, rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Vest SA


I områder med stor byggeaktivitet blir lokale grunneiere ofte spurt om å ta imot store mengder overskuddsmasser av ulik kvalitet. Ofte blir massene bare ”dumpa i ei hole” til ingen nytte. Dessverre fins det eksempler på at ukyndig bruk av overskuddsmasser på jordbruksareal har ført til at arealet har blitt ødelagt. Heldigvis fins det og eksempler på det motsatte; dyktige entreprenører og bønder har fått laget til gode jordbruksareal ved hjelp av jordmasser som uansett måtte fjernes i forbindelse med utbygging.

Kompenserer for nedbygging

Når kommuner har ulike rutiner for saksbehandling ved massehåndtering, fører det gjerne til at jordmassene går til kommuner som enten er ”snille”, eller som har gode rutiner i slike saker. I kommuner som stiller svært strenge krav, har resultatet blitt at masser enten kjøres ut av kommunen, eller til uregulerte (ulovlige?) jordtipper i nærheten. Mye matjord blir bygd ned i Norge. Selv om vi kanskje begynner å nærme oss målet om å begrense nedbyggingen til 4000 dekar i året, er dette fremdeles svært mye. Fornuftig bruk av overskuddsmasser til jordbruksformål, og fagmessig god flytting av matjord, kan være med å kompensere for nedbyggingen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: