BN+

Mye ansvar: Som byggherre har du ansvar for å få utarbeidet tegninger og beregninger som er nødvendig for å få opp driftsbygningen. Få gjerne hjelp fra flere konsulenter som kan prosjektere landbruksbygg. Foto: Jane Brit Sande, Bondevennen


Et godt forhold mellom bonde og entreprenør varer helt til man ikke lenger er enige. For at begge parter skal sikres best mulig anbefaler vi å skrive kontrakter.


Joacim Laurendz,
bygningsrådgiver, NLR Rogaland


Etter at forprosjektet er ferdig sitter du som byggherre igjen med en skisse og et kostnadsoverslag, og avtale om finansiering er på plass med banken. Da begynner arbeidet med å hente inn priser og tilbud på det arbeidet som skal gjøres ved bygging av driftsbygningen. Norsk Landbruksrådgiving anbefaler å gjennomføre en anbudskonkurranse. En slik konkurranse gjennomføres ved at det utarbeides et konkurransegrunnlag som overleveres aktuelle entreprenører. Et konkurransegrunnlag bør bestå av komplette tegninger og en skriftlig beskrivelse av arbeidet som ønskes utført. Hvis prosjektet ditt er en ominnredning eller tilbygg bør det komme tydelig fram i konkurransegrunnlaget hva det er av eksisterende bygning som berøres, eventuelt hva som skal rives. Ved anbudsrunder anbefaler vi at konkurransen gjennomføres i henhold til NS 8410 som åpner for forhandlinger etter tilbudsåpning.
Erfaringer fra Norsk Landbruksrådgiving i Trøndelag viser at det kan være inntil 20 prosent å spare på å gjennomføre en konkurranse med forhandlinger. Forhandlingene sikrer at byggherre, og entreprenør, kan komme med avklarende informasjon som igjen kan ha innvirkning på prisen. Feil/mangler i anbudsdokumentene kan avdekkes og tas med i tilbudet, så slipper det å bli ekstraregning i byggeperioden.
En annen bonde hadde signert i-mekavtale med leverandøren, og hentet selv inn priser fra aktuelle entreprenører. Prosjektet ble for dyrt for budsjettet, men etter en konkurranse med hjelp fra NLR var beste entreprenørkombinasjon 400 000 kroner billigere enn det han først hadde fått som tilbud. I tillegg sørget konkurransen for at flere funksjoner i bygget ble sikret.

Entrepriseform

Det er to hovedkategorier av entrepriser; totalentreprise og utførelsesentreprise.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,