BN+

Godt grunnlag: Tradisjonelle nedgravde grøfter er framleis viktige, men dei bør supplerast med andre tiltak som overflateforming og kummar. Foto: Martin Helland


Meir nedbør i kombinasjon med tyngre utstyr for å hauste inn avlinga, stiller høgare krav til grøfting og drenering. Her får du tips til korleis du hanskast med meir vatn.


Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland


Klimaforskarane lovar oss varmare og våtare klima, med høgare nedbørsintensitet enn vi er vande med. Dette vil gje oss bønder store utfordringar med omsyn til drenering. Tradisjonelt har nedgravne grøfter, kombinert med avskjeringgrøfter, vore det vi har sett vår lit til når overflødig vatn må bort. Med auka nedbør i kombinasjon med tyngre utstyr for å hauste inn avlinga vår, kanskje tre-fire gonger kvar sesong, fungerer ikkje nedgravne grøfter like godt. Særleg er areal med organisk jord utfordrande, både som følgje av tilslemming og elting av jorda, men også av di vi ofte har organisk jord i søkk som er vanskeleg å få drenert.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: