Profilering og omgraving

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Grøftetilskotet er dobla

Grøftetilskotet er dobla

Satsen for tilskot til drenering vart frå 1. juli i år auka til 2000 kroner per dekar ved systematisk grøfting.