Nye bønder på Topdal

Nye bønder på Topdal

Lene Topdal Reve og Jan Trygve Reve er rotekte jærbønder i starten av karriera. Familien klorar seg fast på Jæren sitt tak, 240 meter over havet, like under utsiktspunktet Synesvarden.

Vestlandsk raudkolle er trendy

Vestlandsk raudkolle er trendy

Kjøtforedling, robotmjølking og livdyrsal. Moglegheitene for dei som vel å satse på gamle storferasar er minst like mange, som det er i meir kommersiell drift.

Har stor tru på liten rase

Har stor tru på liten rase

Jan Egil Skjørestad har erstatta mjølkekyrne med kjøtferasen Dexter. Dei ivrige små dyra et det dei får fatt i. Ikkje ein gong lyssivet får stå heilt i fred.

Kven blir neste med ringorm?

Kven blir neste med ringorm?

Ringorm, den snikande hudsjukdommen gjer bøndene uroa. – Sjekk dyra for symptom og sjekk forsikringa di, rådar bonde Benedicte Kyllingstad, som er midt i sanering.