– Politikerne må se helheten

– Politikerne må se helheten

Styreleder i TYR mener rapporten fra teknisk utvalg for jordbruk og klima har mangler. – Det blir feil å redusere matproduksjon, som er en biologisk prosess, mens bruken av fossilt brensel til flyreiser bare øker, sier han.