Krev ny Nortura-leiing

Krev ny Nortura-leiing

Olav Røysland fryktar at Nortura kan gå over ende om ikkje tapssluka blir tetta. Nye folk i konsernleiinga og -styret, er blant tiltaka han skisserer for å berge verksemda.

Fôring med lite grovfôr

Fôring med lite grovfôr

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.

– Politikerne må se helheten

– Politikerne må se helheten

Styreleder i TYR mener rapporten fra teknisk utvalg for jordbruk og klima har mangler. – Det blir feil å redusere matproduksjon, som er en biologisk prosess, mens bruken av fossilt brensel til flyreiser bare øker, sier han.