Nærmar seg balanse for storfekjøt

Nærmar seg balanse for storfekjøt

Talet på ammekyr har auka med ti prosent frå i fjor, medan tal på mjølkekyr er redusert med ein prosent, viser nye tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane

12 sauefjøs, 12 fjøs til ammeku og 14 nye kufjøs fekk økonomisk støtte i 2017, og i januar i år vart robot nummer 100 i fylket installert i Stryn.