«Nedringt» av nyfikne jærbønder

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

Karoline Storflor og mannen Odd Magne Storflor starta landets første gardsutsal av mjølk for tre år sidan. No får ho telefonar frå heile landet frå bønder som vil gjere det same, ikkje minst på Jæren.

Friske kyr gir mjølk i tanken

Friske kyr gir mjølk i tanken

Tine treng meir mjølk og meir feitt. Ta difor godt vare på kua di slik at ho kan yte det ho er god for. – Dette kan bli eit godt år, dersom vi klarer å utnytte kapasiteten, seier Runar Haugland i Tine.

Gulrot framfor pisk

Gulrot framfor pisk

Tine rådgiving si viktigaste oppgåve er å vise bonden moglegheitene dei har, men bonden må sjølv vurdere driftsopplegget sitt basert på ressursane dei rår over, seier Bjørn Halvor Åsland.