– Det finst berre moglegheiter

– Det finst berre moglegheiter

Agrovisjon er ein nyttig møteplass, i følgje landbruksdirektøren i matfylket Rogaland, Geir Skadberg. – Følg med, les deg opp og søk kunnskap der du kan, seier han.

Smart å rydde i registeret

Smart å rydde i registeret

Etter innføring av nytt klassifiseringssystem på storfe, er det viktigare enn nokon gong med oppdatert og rett informasjon i husdyrregisteret. Informasjonen påverkar slakteoppgjeret.