Mykje kjøt på mjølkebruket

Mykje kjøt på mjølkebruket

Gunnar Bø bruker avlsplanen som utgangspunkt for å optimalisere produksjonen av mjølk og kjøt på bruket. – Volumet er nådd. No vil eg ta ut høgast mogleg pris for det eg leverer, seier han.

Avlar for mindre raping

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.

Kartlegg metanutslepp frå sau

Kartlegg metanutslepp frå sau

Ved hjelp av utstyret i lastebilen «Metanmåleren» ønsker Norsk Sau og Geit å måle faktisk utslepp av metan, samt undersøke variasjon mellom dyr, og om det finst ein arveleg komponent.