Tine vurderer biogassanlegg på Jæren

Tine vurderer biogassanlegg på Jæren

Tine ser på moglegheiter for å etablere eit biogassanlegg for husdyrgjødsel på Jæren. – Anlegget kan bli viktig både for Tine og for landbruket i regionen, seier leiar for samfunnsansvar i Tine, Bjørn Malm.

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassanlegg på Vestlandet?

Fleire stader på Vestlandet vurderer ein biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. Utfordringane, men òg moglegheitene, står i kø.