Tine vurderer biogassanlegg på Jæren

Tine vurderer biogassanlegg på Jæren

Tine ser på moglegheiter for å etablere eit biogassanlegg for husdyrgjødsel på Jæren. – Anlegget kan bli viktig både for Tine og for landbruket i regionen, seier leiar for samfunnsansvar i Tine, Bjørn Malm.

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassanlegg på Vestlandet?

Fleire stader på Vestlandet vurderer ein biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. Utfordringane, men òg moglegheitene, står i kø.

Klar, ferdig, biogass

Klar, ferdig, biogass

Alt ligg til rette for å lukkast med biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Mykje gjødsel, korte avstandar og regionale aktørar innan energi og avfall. Så kvifor skjer det ingenting?

Mykje lort og mykje varme

Mykje lort og mykje varme

Sjette april i år opna utstillinga «Mykje lort og mykje varme» på Vitengarden, Jærmuseet, i Hå. Utstillinga viser korleis organisk avfall blir ein fornybar ressurs.