Vil berga eple, jordbær og potet

Vil berga eple, jordbær og potet

Landbruksdirektør Christian Rekkedal meiner Vestland treng 2000 sesongarbeidarar for å sikra avlingane av frukt, bær og grønsaker. Korona-krisa har skapt stor uro i landbruket, men regjeringa gjer no grep som opnar opp for utanlandsk arbeidskraft.

Målet er det perfekte eplet

Målet er det perfekte eplet

I bakkar så bratte at «feiaren neppe har lov å gå der», haustar Kari Lutro 45 tonn epler, 7-8 tonn plommer og ein heil del pærer. Dei 13.000 frukttrea gjev rikeleg med arbeid heile året