Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.

Verda vil ha norske Nofence

Verda vil ha norske Nofence

Jorda er utarma og vatn er i ferd med å bli mangelvare mange stader. Teknologien til Nofence kan bli ei viktig brikke når verda no må dreie mot ein meir berekraftig matproduksjon.

Kva vil eigentleg Tine med geita?

Kva vil eigentleg Tine med geita?

Geitebøndene er lei av tomme ord. – No må Tine konkretisere løfta om å satse på geitemjølk. Og geita skal ta sin plass i årets jordbruksoppgjer, seier Ingolf Folven.