Geiter er meir enn søte maskotar

Geiter er meir enn søte maskotar

Heller ikkje geitebønder kan leve av skryt åleine. Høgare pris på mjølka og meir produktutvikling må til, meiner Andreas Wollnick Wiese, som fryktar for geitenæringa si framtid.

Tine satsar på geita

Tine satsar på geita

Tine planlegg brunost-oppsving både her til lands og i Korea, med ambisjon om å sikre næringsgrunnlaget for dei norske geitebøndene i framtida.

Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.