Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

Geiter er meir enn søte maskotar

Geiter er meir enn søte maskotar

Heller ikkje geitebønder kan leve av skryt åleine. Høgare pris på mjølka og meir produktutvikling må til, meiner Andreas Wollnick Wiese, som fryktar for geitenæringa si framtid.

Tine satsar på geita

Tine satsar på geita

Tine planlegg brunost-oppsving både her til lands og i Korea, med ambisjon om å sikre næringsgrunnlaget for dei norske geitebøndene i framtida.