Lærer marknad av mentor

Lærer marknad av mentor

Thea Helena Opheim dyrkar tretti ulike vekstar på tre dekar jord. Dyrking er ein ting, sal og marknadsføring noko heilt anna. No får ho gratis råd av mentor, Erik Halvorsen.

God vekst i gulrøtene

God vekst i gulrøtene

På Bru gard på Brusand i Hå er gulrøtene ei veke forseinka, jamført med skjema. Men i det siste har veksten vore god. Sesongens gulrøter er på veg til butikkane.

Vaksen-gartnarar søkjer til grønt og ekte

Vaksen-gartnarar søkjer til grønt og ekte

Irene Nesfossen vil lære barnehageborn om jord og planter, Odd Arild Espedal vil dyrke frukt og frilandsgrønsaker og Ole Geir Skjæveland skal endeleg bli ekte gartnar. Då må dei først attende til skulebenken.