Styrer mot lågare yting

Styrer mot lågare yting

Mjølkebonden er pressa på mange frontar. Lågare forholdstal, tapte leigekvotar, og utfordring med klima og generelt våtare vêr. – For meg er strategien meir grovfôr, lågare yting og fleire kyr, seier Ståle Hustoft.

Taper du pengar på grovfôret?

Taper du pengar på grovfôret?

Grovfôr 2020 dokumenterer at heimeavla grovfôr er rimelegare enn kraftfôr. Prosjektet viser også at det er store variasjonar i grovfôrdyrkinga. – Mange er dyktige agronomar, men resultata viser at alle kan bli betre, seier Petter Klette i Tine.

Lønsamt samarbeid

Lønsamt samarbeid

– Slangespreiing og samarbeid om maskinar er viktig for økonomien i grovfôrproduksjonen – og for motivasjonen til å bli betre agronom, seier Helge Arne Espeland.