Sjekk pumpa før slåtten

Sjekk pumpa før slåtten

Bruk av ensileringsmiddel er ein vanleg praksis i grovfôrdyrkinga. Men å pumpa gjennom tilrådd væskemengd når maskinane fer som olja lyn over grasstrengen, kan vera krevjande nok.

Sjølveigande og fri

Sjølveigande og fri

– Skal du få økonomi i ein liten produksjon må du halde kostnadane nede, eige mest mogleg av ressursane sjølv og utnytte dyra, garden og arbeidskrafta di maksimalt, seier mjølkebonde Trond Einarson Schei.

Kronekursen avgjer prisutviklinga

Kronekursen avgjer prisutviklinga

FKRA-sjef Per Harald Vabø meiner det blir feil å spekulera i korleis prisutviklinga på kraftfôr blir framover. – Det einaste me veit nå, er at me ikkje veit. Importråvarene, som påverkar kraftfôrprisen, vil vera heilt avhengig av kronekursen framover, seier han.

Dyrking av eittårig raigras

Dyrking av eittårig raigras

Det er vanleg å rekne med at dyrking av eittårig raigras er ein måte å auke avlinga på i høve til vanleg eng. Er avlingsnivået høgt nok til å forsvare meirarbeidet i høve til tradisjonell eng med to-tre slåttar?