Våronn som normalt

Våronn som normalt

På Jæren er våronna så vidt i gang, medan grasdyrkarane elles i Sør og Vest er klar til innsats når vêret lagar seg.

Sparer ikkje på gjødsla

Sparer ikkje på gjødsla

Iris og Jone Sør-Reime ventar på våren. Vigrestad-bøndene er opptekneav å laga godt grovfôr og vil ikkje spara på det som trengst av verkenkonserveringsmiddel eller mineralgjødsel for å få det til.