Kø for å legge om til lausdrift

Kø for å legge om til lausdrift

I Vestland og i Rogaland er det tomt for investeringsmidlar til mjølkeprosjekt. Også i Agder står bønder i kø. – Pengane tek nok slutt lenge før me er tom for søknadar, seier Katrine Solheim Aas hjå IN Agder.

Krev investeringspakke for mjølk

Krev investeringspakke for mjølk

Bondelaget har i årevis prøvd å forklare politikarane at eit lausdriftskrav utan friske midlar berre er ønsketenking. – Med dagens vilkår og løyvingar diskvalifiserer i praksis regjeringa dei fleste mjølkebruk under 30 kyr for ei framtid i næringa, seier Anders Felde.

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

I fjor var IN-midlane brukt opp før sommaren. I år kan det bli tomt til påske. – Situasjonen er krevjande, men samstundes er det svært positivt at så mange vil investere, seier Ole-Andreas Smette i IN Vestland.