Blandar NRF med Angus

Blandar NRF med Angus

Lisbeth Moi og Tore Siqveland satsar ungt og friskt på tradisjonell mjølk- og svineproduksjon på Vigrestad på Jæren. Nokre av NRF-dyra blir inseminert eller para med kjøtfe, deriblant Aberdeen Angus.

Forvirring kring Prima og Nortura

Forvirring kring Prima og Nortura

På standane under Agrovisjon stod Nortura og Prima så tett at dei kunne vera vanskelege å skilja. Fleire undrar på om dei to aktørane har slått seg saman. Det har dei ikkje.