FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

Neste sommer skal Felleskjøpet Rogaland Agder kjøre det remmer og tøy kan holde på halve kraftfôrfabrikken samtidig med at det bygges ny fabrikk. Tidlig i høst skal teorien testes ut med en to uker lang stresstest.