Jobbar for ansvarleg kraftfôrpris

Jobbar for ansvarleg kraftfôrpris

Bønder må kutte kostnadar og fryktar dyrare kraftfôr. Felleskjøpet Rogaland Agder vil unngå høgare kornpris, men peikar på at marknadsbalanse i husdyrproduksjonane er viktigaste tiltak for å løfte inntektene.

Jobbar for ansvarleg kraftfôrpris

FKRA varsler omstilling

Nedskalering av melkeproduksjonen gir ringvirkninger også for kraftfôrindustrien. Felleskjøpet Rogaland Agder varsler resultatnedgang og omstillinger i bedriften.