Korleis sikra tunge lam? (Reprise)

Korleis sikra tunge lam? (Reprise)

– Fôrar du søyene rett, blir det lett å oppnå god slaktevekt på lamma. Me har tipsa du treng, seier programleiar Ingvild Steinnes Luteberget.