Frå sjølvmordsforsøk til avløysar

Frå sjølvmordsforsøk til avløysar

For Oddvar Vignes blei gardsarbeid vegen tilbake til kvardagen etter ei livskrise. I boka «Snakk mindre, sei meir», fortel han om dei mørkaste sidene av livet med humor og glimt i auge.

Gjer comeback i livet

Gjer comeback i livet

Karin fekk brystkreft midt i livets oppoverbakke. Avvikling av mjølke­produk­sjonen blei ikkje så alvorleg, ved sida av kampen for livet.