Vestlandskornet havre

Vestlandskornet havre

Vi nordmenn et stadig meir havre, og det har vi godt av. Men få veit at den til sist på 1800-talet stod for to tredelar av kornet langs kysten frå Agder til Trøndelag.