Uansvarleg høyringsutkast

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Historisk stort lager

Historisk stort lager

Nortura har nærmare 11.000 tonn kjøt på reguleringslager, eit historisk høgt volum. Ifølge direktør for Nortura Totalmarked, er det lite rom for nyetableringar i alle husdyrproduksjonar.

Varsko om overproduksjon av egg

Varsko om overproduksjon av egg

Nortura Totalmarked kom i dag med prognosar som viser ein overproduksjon av egg i 2019. – Det kjem ein overproduksjon av egg, og den kjem fort, seier Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.

Misjonær for små fjøs

Misjonær for små fjøs

I starten av oktober skreiv Bondevennen frå opninga av fjøset til familien Hustoft på Nedstrand. I denne reportasjen kan du lese meir om familien og sjå fleire bilete og planteikning av fjøset og buskapen på ti kyr.