Mykje kjøt på mjølkebruket

Mykje kjøt på mjølkebruket

Gunnar Bø bruker avlsplanen som utgangspunkt for å optimalisere produksjonen av mjølk og kjøt på bruket. – Volumet er nådd. No vil eg ta ut høgast mogleg pris for det eg leverer, seier han.