Fem års læretid

Fem års læretid

Trygve er ikkje i tvil; han skal drive heimegarden på Undheim. Men først skal han vere i lære på ein gard i Bjerkreim i fem år.

1912?

1912?

Et blikk på valginnstillinga og en skulle tro vi fortsatt var i 1912, året før norske kvinner fikk stemmerett.

Nye bønder på Topdal

Nye bønder på Topdal

Lene Topdal Reve og Jan Trygve Reve er rotekte jærbønder i starten av karriera. Familien klorar seg fast på Jæren sitt tak, 240 meter over havet, like under utsiktspunktet Synesvarden.