Lever av tang i havgapet

Lever av tang i havgapet

Sauene på North Ronaldsay er ikkje som andre sauer. Dei hardføre og nøysame dyra lever store delar av livet av tang i fjæra. No er sauene trua.

Den nordatlantiske sauen

Den nordatlantiske sauen

Dei stadeigne sauerasane over heile Nord-Atlanteren er genetisk i slekt med kvarandre, med genar nedarva frå vikingtida. Rasane er unikt tilpassa eit hardt klima.

Vikingsauen på nye tokt

Vikingsauen på nye tokt

Er det på tide å bytte ut plastikk og syntetiske stoff med berekraftig ull og tekstilar som kan vare i generasjonar?

Kjempa om gull i klipping av ull

Kjempa om gull i klipping av ull

Førre helg stod i sauen sitt namn, med klippemaskinar som dura,føter som dansa, og ull som føyk. Bondevennen var med då Glenn Torland deltok i NM i saueklipping og ullhandtering for femte gong.