Urinstein hjå vêr

Urinstein hjå vêr

Urinstein er eit velkjend problem hjå mange av husdyra våre. Har du ein akutt sjuk vêr, undersøk penis. Tilstanden er svært smertefull og alvorleg, men kan førebyggast med rett fôring.

Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.

Ny nisje for fjorlam?

Ny nisje for fjorlam?

Ønsker man å knipe inn på kraftfôret kan fjorlamproduksjon på saulam, samt bedre holdbarhet på søyene være veien å gå.