Mjølkefeber hjå sau

Mjølkefeber hjå sau

Hypokalsemi, kalkmangel eller mjølkefeber, er ein vanleg sjukdom i norsk sauehald. Mange har opplevd å ha sauer som treng behandling for dette. Mange har også mista sauer med denne diagnosen.

Vondarta katarrfeber

Vondarta katarrfeber

Vondarta katarrfeber er ein frykta sjukdom hjå storfe. Det er ikkje råd å sikra seg heilt, men nokre førehandsreglar kan redusera smitte.

Tek regien på eigen kvardag

Tek regien på eigen kvardag

Å ha sauene ute heile året er billegare enn å byggje fjøs, og enklare med fôring og lamming, meiner Jenny Johnsen og Sondre Syse i Ulvik. Å flytte flokken gjer dei med mobilen, og «fjøsstellet» føregår i det fri.

Forebygg mjølkefeber

Forebygg mjølkefeber

Mjølkefeber er framleis ei utfordring som gir store tap både for dyrevelferda og økonomien. No får du tipsa som kan førebygge.