Hus til sau utenom beitesesongen

Hus til sau utenom beitesesongen

Hvordan skal vi sikre dyr bevegelse og samtidig beskytte dem mot vær og vind? Hvor nøye og hvor ofte skal vi se hvert enkelt dyr for å sikre at vi oppdager sjukdom og skade så tidlig som mulig? Her er kravene til hus til sau utenom normal beiteperiode.

Slaktar dyregod

Slaktar dyregod

– Skal du bli ein god slaktar, er det veldig viktig å vera glad i dyr, seier Stian Espedal, som nett har skrive ei bok om korleis du lagar mat av dei.

Yngste bonden på Kvitsøy

Yngste bonden på Kvitsøy

Ingve Nordbø har bygd nytt mjølkefjøs på ei ramsalt øy i Boknafjorden. Kvitsøylamma beiter seg til eksklusiv kvalitet på holmane, medan kyrne kvitterer for godt stell med høg yting.

Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.