Korleis sikra tunge lam? (Reprise)

Korleis sikra tunge lam? (Reprise)

– Fôrar du søyene rett, blir det lett å oppnå god slaktevekt på lamma. Me har tipsa du treng, seier programleiar Ingvild Steinnes Luteberget.

Statistikken gir eit ekstra puff

Statistikken gir eit ekstra puff

Leiaren i Time Sau og Geit, Elin Fuglestad, gir seg ikkje ende over om statistikken peikar mot langt færre sauebønder i kommunen hennar. – Eg er positiv. At nokre vil falla i frå, må me nok akseptera. Men eg trur ikkje så mange som statistikken syner kjem til å slutta, seier ho.

Brør blei nabobønder i Søredalen

Brør blei nabobønder i Søredalen

Driftsplanane som dei ferske bøndene la til grunn då dei kjøpte kvar sin gard, er lite verd som følgje av kostnadsauken. Men satsinga på bondeyrket angrar verken Torjus eller broren, Rasmus, på.