I år er utmarka gull verdt

I år er utmarka gull verdt

På Englandsmo fellesseter har tre bønder tilgang til viktige fôrressursar i utmark og fjellbeite. I tørkeår som dette er det avgjerande, meiner bøndene.