Betre bønder med mentor

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.

Vestlandsbonden om 50 år

Vestlandsbonden om 50 år

Kva inneber det å vera bonde på Vestlandet om 50 år? Landbrukselevane ved Voss vidaregåande skule gir deg nokre hint.