Smidig generasjonsskifte

Smidig generasjonsskifte

I 2006 sa Årne Salte opp jobben for å drive garden i lag med faren, Jostein Salte. Det var motivasjonen Jostein trengde for å investere og utvikle drifta for neste generasjon.

Gode råd på byggeplassen

Gode råd på byggeplassen

Torgeir og Kristine Lavik bygger fjøs i tre og grindverkskonstruksjon. – Som ny bonde kjennest det godt å bli følgd opp av ein mentor med nettverk, overblikk og erfaring. Det viktigaste er likevel eit positivt sinn, seier Torgeir, og viser til samarbeidet med mentor Eivind Myrdal.

Brenn for ikkje å brenne plastikk

Brenn for ikkje å brenne plastikk

Vigre 4H har gjort innsamling av landbruksplast til ei viktig klubboppgåve. No utfordrar dei andre klubbar i Rogaland til konkurranse – og ber bøndene om hjelp: – Kom med plastikk, for me skal vinne konkurransen, er oppmodinga frå styret.

Gode råd er gratis med mentor

Gode råd er gratis med mentor

Frist for å søke mentorordninga går ut i dag, 1. desember. Ordninga gjeld no for heile landet og i år har 121 bønder nytta ordninga. Alle typar produksjonar og bruksstørrelsar er aktuelle, frå tradisjonelle husdyr- og planteproduksjonar til frukt og bær, hest, og Inn på tunet.
Les meir om ordninga påwww.nlr.no/mentor/

Ein smak av bondeyrket

Ein smak av bondeyrket

Rundt nitti tiandeklassingar fekk ein annleis skuledag då Nærbø Bondelag inviterte til gardsbesøk nyleg. Klasserommet er bytta med lukt av gris, ku og slakt av lam.