18-åring kjøpte eigen gard

18-åring kjøpte eigen gard

Øystein Børve i Etne har brukt 11,5 millionar kroner på å kjøpe nabogarden til bruket der han vaks opp. – No skal eg jobbe for å få mest mogleg ut av drifta, seier 18-åringen.

Smidig generasjonsskifte

Smidig generasjonsskifte

I 2006 sa Årne Salte opp jobben for å drive garden i lag med faren, Jostein Salte. Det var motivasjonen Jostein trengde for å investere og utvikle drifta for neste generasjon.

Gode råd på byggeplassen

Gode råd på byggeplassen

Torgeir og Kristine Lavik bygger fjøs i tre og grindverkskonstruksjon. – Som ny bonde kjennest det godt å bli følgd opp av ein mentor med nettverk, overblikk og erfaring. Det viktigaste er likevel eit positivt sinn, seier Torgeir, og viser til samarbeidet med mentor Eivind Myrdal.