Vipe-vener med gode rutinar

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Bonden er ingen vipe-versting

Bonden er ingen vipe-versting

– Fjernar du bonden, fjernar du kanskje vipa. Vipa treng det levande landbruket, seier bonde og fuglevenn Kjell Harald Horpestad.