Nortura viktig for Vestlandet

Nortura viktig for Vestlandet

Påstandane om landbruket som ein einaste utgiftspost har vore mange opp gjennom tidene. Med en eigen samfunnsrekneskap for 2016, gir Nortura desse påstandane tydeleg motsvar.

Framsynt nok?

Framsynt nok?

I førre veke kom rapporten Risiko-og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).