Satsing på angus i Agder: Storfebønder på Sørlandet tar selv initiativ til å møte etterspørselen i markedet, og å ta i bruk ubenyttede beiter. Bønder i agderfylkene inviteres nå til å bli med i biffringer. (illustrasjonsfoto)

Produsenter tar selv initiativ til å produsere kvalitetskjøtt basert på naturressurser som ligger ubenyttet, og vil ha flere bønder med seg på laget.

Jane Brit Sande

– I begge agderfylkene ligger det store beiteressurser som ikke blir tatt i bruk, av forskjellige årsaker. Det vil vi gjøre noe med, sier Rune Undheim, bonde på Finsland i Songdalen, Vest-Agder, og en av initiativtakerne til Agder Angus.
Som prosjektnavnet avslører, skal det satses på Aberdeen Angus i sør.
– Angusdyrene gir et godt kjøtt, er flinke til å beite utmarka og har et sterkt mors- og flokkinstinkt. I tillegg gir kjøttet en merpris på seks kroner per kilo, til både Nortura- og Primabønder, sier Undheim.

Kongsvingermodellen

Inspirasjonen har agderbøndene hentet fra Akershus Biffring, der de har hatt stor suksess med biffring. Biffringen i Kongsvinger er Norges første. Tanken bak samarbeidet i en biffring er at alt areal som er tilgjengelig skal brukes til beite, og at det er kun vinterfôr som må kjøpes. Det vil bli mulig med felles innkjøp av fôr og andre driftsmidler. Det blir lite behov for å investere i maskinpark. Det legges opp til drift i konstadseffektive bygg, som blir reist på et egnet sted i nærheten av beitene.
– Dette vil gjøre behovet for investering overkommelig, og arbeidsmengden i daglig drift vil være på et nivå som kan kombineres med jobb utenom. Gjengrodde areal kan igjen fremstå som kulturlandskap, og ressursene vil bli utnyttet til produksjon av storfekjøtt, som det i dag er stor underdekning av i markedet, sier Undheim.
En biffring er et samarbeid mellom flere bønder, med nav- og satellittbesetninger, slik som i svinenæringa. Navet i biffringen skal etablerer egen avtale med slakteriet, noe som skal sikre at navet satser på riktig genmateriale. Satellittene skal legge en enkel driftsplan for sine respektive eiendommer. Det skal være kostnadseffektivt, med billige løsninger på bygninger. Mordyrbesetningen kan bygges opp gradvis, med hjelp av navet som bidragsyter.
– Det finnes flere fordeler med en biffring, i tillegg til gradvis og organisert opptrapping av besetning, sier Undheim.
– En biffring reduserer smittepresset, og øker åpenhet og sporbarhet. Det blir lagt et godt grunnlag for et fagmiljø som hever bondens kunnskap og kompetanse, og for en god merkevare for matproduksjonen i Agder. Vi drar full nytte av kvalitetsutviklingsarbeidet i regi av Prima Jæren.

Første opptreden

Agder Angus sin første offisielle opptreden blir på Lyngdal Dyrskue første helgen i september. Undheim håper mange vil melde interesse så snart som mulig. Agderfylkene er delt inn i regioner, og initiativtakerne håper å etablere minst én biffring i hver region.
– Vi jobber med å bygge opp facebookside, en app og litt av hvert. Det er mye spennende som skal skje i prosjektet fremover, og med oss på laget er både Nortura, Prima Jæren, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Norsk Landbruksrådgiving, forteller Undheim.

Stikkord denne saka: , , ,