Klima og ku

– Kua ødelegger ikke klimaet, sa Dr. Anita Idel.

Dr. Anita Idel ser på landbruk med nypussa briller, og løfter fram landbruk som en viktig del av å ta vare på klimaet.

Jofrid Åsland

– Når jeg ser meg rundt i Norge, ser jeg så mye mer potensiale for landbruk, sa Idel innledningsvis.

Hun er tysk veterinær, forsker og landbruksrådgiver. Onsdag morgen snakket hun om landbruk og miljø på Vitenfabrikken i Sandnes. Det var Grønn by som inviterte til grønn frokost og foredrag. Det grønne skiftet, klima og miljøutfordringer stod på programmet.

Den tyske forskeren fikk virkelig vekket forsamlingen med utsagnet:

– Kua ødelegger ikke klimaet.

Idel begrunnet utsagnet med at klimaregnskapet i forhold til kua blant annet avhenger av hva kua spiser, hva kua blir sammenlignet med og om den som betrakter kua med klimabriller på klarer å se hele bildet. Forskeren skildret hvordan kua er en del av naturens biologiske sirkel, som en del av en balanse. En balanse vi mennesker påvirker ved blant annet å fôre kyr med kraftfôr i stedet for gress. Idel pekte på at import av kraftfôr i praksis betyr å tappe matjorda for ressurser andre steder i verden.

– Gresset trenger gressende dyr, ellers forsvinner gresset og blir til busker, understrekte hun.

 

Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter.

– Kyr spiser mindre gress enn før, og stadig mer kraftfôr basert på importerte råvarer, sa Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter.

– Kyr spiser mindre gress

Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter, tidligere forsker i Norsk Institutt for landbruksøkonomi (NILF) støttet den tyske forskeren i hennes vinkling av klimadebatten rundt kyr.

– Kyr spiser mindre gress enn før, og stadig mer kraftfôr basert på importerte råvarer. Norsk landbruk er ikke norsk, når det baserer seg på utenlandske ressurser, opplyste Lie til forsamlingen.

– De snakkes om distrikt, areal og bærekraft – det er ikke måte på. Her holder det ikke å kreve små endringer. Vi må kreve store endringer, konkluderte Lie.

Per Olaf Lundteigen takket også dr. Idel for foredraget, og uttrykte at han var imponert over hennes arbeid. Lundteigen er stortingsrepresentant fra Senterpartiet, agronom, tidligere forsker ved Budsjettnemnda for jordbruket, gårdbruker og fylkesagronom i økonomi ved Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud.

– Jordbrukspolitikk er egentlig enkelt, men blir av mange gjort komplisert, sa Lundteigen.

 

Elin Schanche, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Rogaland, snakket om urbanisering.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, snakket om håndteringen av jordvern i kommunen sin.

– Det er slutt på nedbygging av landbruksjord i Sandnes, lovet han.

Du kan lese om dette temaet i Bondevennen nummer 35/36.

Stikkord denne saka: , , ,