BN+

Går mot mindre fjøs: Skal dagens struktur i mjølkeproduksjonen oppretthaldast, må små bruk få høve til å fornye driftsapparatet og det må vere rom for heiltidsbonden. Foto: Ole Anton Liverud.


Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.


Liv Kristin Sola


Eit samla Sogn og Fjordane har mål om å oppretthalde husdyrproduksjonen på dagens nivå. Skal dei klare det må alt areal vere i drift, små bruk må få høve til å fornye driftsapparatet og det må vere rom for deltidsbonden.


– Ikkje alle skal bygge, men ingen prosjekt er for små til å søke finansiering, understreker Ragnhild Helgheim, Bransjeansvarleg for landbruk i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,
Share This