BN+

Nortura ønsker ein større del av storfeslaktet første halvår og mindre om hausten. – Ikkje umogleg, men det krev bevisstgjering og planlegging, seier Asgeir Svendsen.


Liv Kristin Sola


Fagsjef storfe i Nortura viser til at etterspurnad etter storfekjøt og tilgang til slakt er i utakt. Etterspurnaden er størst om våren, spesielt frå påske til sommarferien, då innmeldingane er lågast. Underskotet vert dekka opp av import.


– Det går mot balanse i storfemarknaden. Då er det viktig at vi klarer å balansere tilbod og etterspurnad, seier Svendsen til Bondevennen.

Små justeringar

Sal av kjøt frå fryselager gir eit direkte driftstap i tillegg til at det reduserer prisen i marknaden. Folk vil heller ha fersk kjøt enn kjøt som har vore tint. Samstundes aukar presset på import om våren for å dekke etterspurnaden etter fersk storfekjøt.


– Jo betre vi klarer å balansere tilførsel gjennom året, jo større blir volumet for norsk produksjon, seier Svendsen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,
Share This