Endelig: Det er vår og snart beitetid.

Kyrne skal snart ut. Hvordan får du dem til å holde høy melkeytelse på beite? Ukens podcast gir råd!

Ingvild Luteberget Nesheim

Å la kua høste fôret sitt selv er både billig, bra for dyrevelferden og super reklame for melkeproduksjonen. Likevel går beitebruken i Norge ned. Utfordringen er ofte å holde en høy ytelse på beite, og å ha nok areal i nærheten av fjøset.

I ukens podcast-episode skal vi gå i dybden på hvordan vi kan lykkes med å holde en høy melkeytelse på beite. Bøndene Jørn Viste og Jon Herman Wold Hansen deler sin erfaring om ulike beitesystemer, for å hele tiden kunne tilby kua nytt og fristende beitegras når hun kommer ut.

Rug og rai for store avlinger

Et produksjonsbeite krever stell og vedlikehold. NLR-rådgiver Elin Sikkeland forteller om erfaringer med å bruke rug i kombinasjon med italiensk raigras, for å få store avlinger i beite.

Vi skal også snakke om hvordan vi kan tilpasse innefôringa, for å holde ytelsen mest mulig stabil, og unngå sjukdom.

Episoden kan også være nyttig for deg med andre beitedyr enn melkekyr. Vi trenger også produktive beiter i intensiv ammeku- og saueproduksjon.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod.

Stikkord denne saka: , , ,