BN+

Ønsker bedre kontroll: Tone Steinsland mener at en differensiert omsetningsavgift vil være et positivt verktøy for eggnæringen. Hun tror det vil gi bedre kontroll over nyetableringer. Foto: Bothild Å. Nordsletten


Omsetningsrådet vurderer å innføre differensiert omsetningsavgift for å sikre kontroll på nyetablering. Dette er et kjærkomment forslag for eggnæringen, kom det frem på årsmøtet i Rogaland Fjørfelag nylig.


Jane Brit Sande


– En todelt, eller differensiert omsetningsavgift vil være et positivt verktøy for eggnæringen, sier Tone Steinsland.


Hun er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som driver rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner. Steinsland er også nestleder i Norsk Fjørfelag og styremedlem i Nortura. Differensiert omsetningsavgift har blitt foreslått som et nytt produksjonsregulerende verktøy. I praksis vil dette bety at en høyere omsetningsavgift vil tre i kraft når det er det er, eller er prognosert, overproduksjon av den aktuelle husdyrproduksjonen. Produsenter som etablerer seg, og produsenter som utvider produksjonen i et overskuddsmarked, vil få en høyere omsetningsavgift frem til markedet er i balanse.

Gjennomgang av markedsordningene

På oppdrag fra Stortinget, er det igangsatt en omfattende gjennomgang av markedsordningene. Utredningsarbeidet har vært gjennomført i arbeidsgrupper med representanter i og utenfor landbrukssektoren. Omsetningsrådet ga arbeidsgruppa for kjøtt og egg mandat om at de skulle vurdere nye produksjonsregulerende tiltak for alle husdyrarter som omfattes av markedsordningene. Bortfall av muligheten til å regulere markedet med eksport, gjør innføring av nye produksjonsregulerende tiltak aktuelt. Differensiert omsetningsavgift er et nytt tiltak, og også det eneste forslaget til nytt verktøy som gruppa har foreslått. Trolig vil det ikke kreve endring i forskrift for å få innført ordningen. Arbeidsgruppa påpeker at bestemmelsene må utformes på en slik måte at de ikke rammer gårdsoverdragelser.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,