Fekk Gjensidige til å snu

Fekk Gjensidige til å snu

Tommy Horpestad reagerte på at forsikringa hans ikkje dekte saneringskostnadane etter ringorm-smitte i fjøset. Med draghjelp frå Bondelaget fekk han Gjensidige til å snu.

Halve driftsresultatet kan fordufta

Halve driftsresultatet kan fordufta

Jærbonde vil få driftsresultatet på garden redusert med 55 prosent om spreiearealet endrast til seks dekar per gjødseldyreining. – Eg får assosiasjonar til pelsdyrbøndene. I praksis vil dette slå inn som eit yrkesforbod, seier bonde Willy Finnbakk.

Vestlandsk raudkolle er trendy

Vestlandsk raudkolle er trendy

Kjøtforedling, robotmjølking og livdyrsal. Moglegheitene for dei som vel å satse på gamle storferasar er minst like mange, som det er i meir kommersiell drift.

Kjøtbeinmjøl kan erstatta soya

Kjøtbeinmjøl kan erstatta soya

Omsynet til berekraft gjer at kjøtbeinmjøl etter 30 års pause igjen kan bli aktuelt som erstattar for importerte proteinråvarer i kraftfôret, i følgje Kjøttets tilstand 2021 frå Animalia. Men sjølv med siste oppmjukinga i regelverket er bruk av kjøtbeinmjøl framleis ikkje praktisk mogleg.

– Det blir ein heilt annan politikk

– Det blir ein heilt annan politikk

Landbruks- og matminister Sandra Borch er klar for den store politiske snuoperasjonen. – Det blir ein heilt annan politikk og eit heilt anna signal enn det som har vore gjennomgåande dei siste åtte åra, seier ho til Bondevennen.