Kjempar for Egsjordet

Kjempar for Egsjordet

Magne Thorvald Bakken er siste mjølkebonde i Kristiansand. No kjempar han for at bystyret ikkje skal bygge ned matjorda på Eg.

– Heilt feil tidspunkt

– Heilt feil tidspunkt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslar omkamp om lausdriftskravet. – Heilt feil tidspunkt. Utsetter vi lausdriftskravet kan vi gløyme ei investeringspakke, seier Anders Felde i Vestland Bondelag.

– Vi har alt å bidra med

– Vi har alt å bidra med

– Vi kvinner har store moglegheiter til å styre landbruket mot nye retningar, ikkje minst når det gjeld berekraft og levande bygder. Vi har alt å bidra med, seier Anne Ims Langåsdalen.

Kva vil eigentleg Tine med geita?

Kva vil eigentleg Tine med geita?

Geitebøndene er lei av tomme ord. – No må Tine konkretisere løfta om å satse på geitemjølk. Og geita skal ta sin plass i årets jordbruksoppgjer, seier Ingolf Folven.

Vil ha mykje høgare målpris

Vil ha mykje høgare målpris

Norsvin Sør-Vest legg fram krav om å auka målprisen med 2,65 øre til årets jordbruksoppgjer. – Det er stort behov for å oppgradera driftsapparata på gardane, seier leiaren.