Treng meir økomjølk

Treng meir økomjølk

Rørosmeieriet har auka omsettinga kvart år dei siste ti åra. No fryktar meieristyrar Trond Vilhelm Lund at det om få år blir mangel på økologisk mjølk til industrien. – Det vil auke importen, seier Lund.

Dyse-demo i mørket

Dyse-demo i mørket

Med dei rette dysene kan du redusera avstandskravet med opp til 90 prosent. – Då får du nytta arealet ditt mykje betre. Ei dyse kostar om lag 130 kroner. Det tener du fort inn att, seier Arne Vagle i NLR.

Vil ha slutt på salg og leie av kvote

Vil ha slutt på salg og leie av kvote

Per Olaf Lundteigen, gardbruker og stortingsrepresentant fra Senterpartiet, etterlyser en skikkelig debatt om mjølkekvotesystemet og arbeider for et nytt kvotesystem fra 2022.

Vestlandsbonden må ta utfordringa

Vestlandsbonden må ta utfordringa

Sommarmjølk eller fjellbeite? – Me må klare begge delar. Det finst løysingar om me er villig til å gjere endringar, seier Helge Arne Espeland.