Insekta forsvinn: Bli med og skru opp summetonen!

Insekta forsvinn: Bli med og skru opp summetonen!

Insekta forsvinn verda over, og landbruket blir peikt på som ei viktig årsak. NLR-rådgjevarane Ole Arnfinn Røysland og Ragnvald Gramstad meiner norske bønder gjer mykje for småkrypa, men tilrår å tenka meir mangfald.

Krev ny Nortura-leiing

Krev ny Nortura-leiing

Olav Røysland fryktar at Nortura kan gå over ende om ikkje tapssluka blir tetta. Nye folk i konsernleiinga og -styret, er blant tiltaka han skisserer for å berge verksemda.