Oppmodar til boikott av Bane Nor

Oppmodar til boikott av Bane Nor

Bane Nor startar arbeidet med å fjerne gjerder langs Sørlandsbanen Vest etter 1. desember. Bønder som fryktar for tryggleiken til folk og fe, vil freiste å hindra dei.

Merking av lam

Merking av lam

Lemmingen er i gang og Mattilsynet minner om regler for merking av lam.

Smått kan bli godt

Smått kan bli godt

Tre fjøsopningar i strålande vårsol viser at det går an å modernisere bruket utan å auke kvoten – om du verkeleg vil fortsette som mjølkeprodusent.

Mindre enn lite

Mindre enn lite

– Frykta for å begynne i fast arbeid var større enn frykta for å fortsette å mjølke, seier bonde Eivind Myrdal, som mjølker 13 kyr i lausdrift.

Praktbygg til liten buskap

Praktbygg til liten buskap

– Me måtte gjere det skikkeleg eller avslutte drifta. Det siste var ikkje aktuelt, seier Aasmund Nordstoga, i Vinje.

Endeleg i mål

Endeleg i mål

Mjølkestallen er bytta ut med robot. Det gir etterlengta fleksibilitet. Kvoten er auka frå 200 til 250 tonn. Det skal gi Jonny Soltveit mat på bordet, og vel så det.