Fest for fellesskap

Fest for fellesskap

Dei kallar seg Bondeoptimistane og fredag samla dei 100 bønder til alt anna enn politikk og fag i Eiken.

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

I Agder er mjølkebøndene forsiktig optimistar med tanke på omlegging til lausdrift. Men mange tør ikkje investere meir enn at dei har høve til å legge ned. – Urovekkande, seier Jonny Fjukstad i Tine.

Open gard – Jenny style

Open gard – Jenny style

Barnefamiliane strøymde til Hattaland i Klepp, då Jenny Kleppe inviterte til kuslepp og open gard. – Det må ei Jenny til for å få til dette, seier Karin Fuglestad i Nortura.

Fryktar for sjølvforsyninga

Fryktar for sjølvforsyninga

Anders Schanche Rettedal fryktar sterkare utfasing av ammekuprodusentar i kjølvatnet av årets jordbruksavtale. Husdyrtilskotet enda 100 millionar under bøndene sitt krav, medan faglaga godkjende staten sitt tilbod på husdyrtilskotet.

Eit oppgjer for mjølka

Eit oppgjer for mjølka

Mjølkeprodusentane på Jæren bør vera takksame for årets jordbruksavtale, men det er i andre delar av landet dei treng mest stimuli for å sikre framtida til norsk mjølk.

Nøgd med jordbruksavtalen

Nøgd med jordbruksavtalen

Det må vera lov å seia i frå, også når noko er bra og at ein er nøgd. I sum er årets jordbruksavtale bra, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.