Ferdig pruta krav

Ferdig pruta krav

Bøndene meiner heile 11,5 milliardar kroner må på bordet for å kompensere kostnadsveksten og å tette inntektsgapet mellom jordbruket og dei andre gruppene. Kravet er så godt som ferdig pruta, seier Marit Epletveit og Torbjørn Norland.

Grusplass eller dyrkajord på pelsdyrtomtene?

Grusplass eller dyrkajord på pelsdyrtomtene?

Sanerte pelsdyranlegg i Rogaland kan bli til 400 mål matjord. Både pelsdyrleiaren og landbruksdirektøren i fylket reagerer på at staten ikkje vil kompensere kostnadane med å legga tilbake matjord på tomtene.

Siste stikk før oppgjeret

Siste stikk før oppgjeret

Ammeku-bonde Gunnar Bjørdal nytta høvet då Landbruks- og matminister Sandra Borch var på sitt siste gardsbesøk før jordbruksforhandlingane.