Nye eigenskapar i saueavlen

Nye eigenskapar i saueavlen

Tradisjonelt har NKS-avlen handla mest om mjølkeevne og tilvekst. No vil NSG sjå på fleire eigenskapar, som spenestørrelse, mastitt, fruktbarheit, fødselshjelp og metanutslepp.

Klar til lemminga

Klar til lemminga

Du trur du har god tid, men plutseleg lammar den første søya, to dagar før termin, og du er ikkje heilt klar.

Gull! (Reprise)

Gull! (Reprise)

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Bondevennens podcast gir deg tips til korleis.

Kor blei det av visjonen?

Kor blei det av visjonen?

Utviklinga innan jordbruket set politiske mål om matproduksjon, verdiskaping og busetnad i heile landet i merkeleg lys, skriv Lars Olav Fatland.

Korleis takla vom-i-skinn

Korleis takla vom-i-skinn

Når muskulaturen sviktar, klarar ikkje bukhinna lenger å halde på plass innhaldet i buken, inkludert mange kilo med foster. Delar av innhaldet kjem ut mot skinnet – altså vom-i-skinn. Kva du gjer, kjem an på det einskilde tilfellet.