Dannar grunneigarlag før E39-landing

Dannar grunneigarlag før E39-landing

Statens vegvesen er i ferd med å landa traseen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Nå organiserer grunneigarane i Rogaland seg for å få ei hand på rattet før siste streken blir sett på kartet.

Uansvarleg høyringsutkast

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Strid om gjerdeplikten

Strid om gjerdeplikten

Bane NOR vil ikkje lenger vedlikehalda gjerdene langs jernbanelina på eigedommen til Lars Madland og andre bønder som grensar til jernbanen. Det finn ikkje bonden seg i.

Danskene drives av vekst og eksport

Danskene drives av vekst og eksport

Høy gjeld er den største utfordringa i dansk landbruk. Antall produsenter går ned mens produksjonen øker. Dansk landbruk er i strek grad drevet av eksport.

Kva no, MatPrat?

Kva no, MatPrat?

Kva rolle skal opplysningskontoret for kjøt og egg ha i ei tid kor me vert oppmoda om å ete mindre kjøt?

Rike – men ikkje på pengar

Rike – men ikkje på pengar

Gunhild Øigarden og Nils Drabløs driv økologisk mjølkeproduksjon med Vestlandsk fjordfe. Dei nyttar utmarka på stølen og bygde nytt stølsfjøs i 1997. Dei står rakrygga mot straumen, men er uroa over utviklinga – både i samfunnet og i landbruket.