Nekta å godta tilbod frå Lyse

Nekta å godta tilbod frå Lyse

Då Lyse Elnett tilbaud erstatning for nye høgspentmastrar over landbrukseigedomane, sa grunneigarar blankt nei til tilbodet. Skjønn i to rettsinstansar gav mangedobla erstatning.

Kle på kalven i kulda!

Kle på kalven i kulda!

Når temperaturen fell ned mot null, eller når det regnar og bles rundt fjøs og kalvehytter, hugs å kle på kalven. Det gjeld om kalven er ute i hytte, eller står i eit kaldt rom i fjøset.

Året som gjekk

Året som gjekk

Me har spurt 10 bønder om ei oppsummering av 2020. Alle fekk dei same to spørsmåla: 1. Kva var det beste og det verste med året som gjekk? 2. Kva planar har du for neste år? Her er svara me fekk: Per Inge Indrebø med odelsdottera Eira Indrebø på armen. Per Inge...
25 år utan glipp

25 år utan glipp

Etter 25 år med elitemjølk har Rigmor og Trond Hennestad fått både Sølvtine og Mjølkespann. Det gir bøndene motivasjon til å stå på vidare.

Unge sølvtinebønder

Unge sølvtinebønder

Bjørg og Torbjørn Madland har levert elitemjølk frå den dagen dei overtok garden for snart seksten år sidan. I november fekk dei Tine si Sølvtine.

Liker arbeid og ansvar

Liker arbeid og ansvar

Ådne Tjemsland (20) har vore avløysar på same garden i seks år. No blir han heidra for innsatsen.