Nerd på gras

Nerd på gras

Når hordalandsbonden står i enga og treng råd, ringer dei Lise Austrheim i NLR. – Om dei ringer ein kveld eller ei helg, er det fordi dei er opprådd. Viss eg kan hjelpe, så gjer eg gjerne det, seier rådgivaren.

Fest for fellesskap

Fest for fellesskap

Dei kallar seg Bondeoptimistane og fredag samla dei 100 bønder til alt anna enn politikk og fag i Eiken.

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

I Agder er mjølkebøndene forsiktig optimistar med tanke på omlegging til lausdrift. Men mange tør ikkje investere meir enn at dei har høve til å legge ned. – Urovekkande, seier Jonny Fjukstad i Tine.

Open gard – Jenny style

Open gard – Jenny style

Barnefamiliane strøymde til Hattaland i Klepp, då Jenny Kleppe inviterte til kuslepp og open gard. – Det må ei Jenny til for å få til dette, seier Karin Fuglestad i Nortura.

Fryktar for sjølvforsyninga

Fryktar for sjølvforsyninga

Anders Schanche Rettedal fryktar sterkare utfasing av ammekuprodusentar i kjølvatnet av årets jordbruksavtale. Husdyrtilskotet enda 100 millionar under bøndene sitt krav, medan faglaga godkjende staten sitt tilbod på husdyrtilskotet.