Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Sju stortingsrepresentantar frå Senterpartiet vil ha Stortinget med seg på å auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for import av fôr, innan utgangen av 2026.

Slepp kyrne ut, det er vår!

Slepp kyrne ut, det er vår!

Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet.

Oppmodar til boikott av Bane Nor

Oppmodar til boikott av Bane Nor

Bane Nor startar arbeidet med å fjerne gjerder langs Sørlandsbanen Vest etter 1. desember. Bønder som fryktar for tryggleiken til folk og fe, vil freiste å hindra dei.

Merking av lam

Merking av lam

Lemmingen er i gang og Mattilsynet minner om regler for merking av lam.

Smått kan bli godt

Smått kan bli godt

Tre fjøsopningar i strålande vårsol viser at det går an å modernisere bruket utan å auke kvoten – om du verkeleg vil fortsette som mjølkeprodusent.