Dyrking av eittårig raigras

Dyrking av eittårig raigras

Det er vanleg å rekne med at dyrking av eittårig raigras er ein måte å auke avlinga på i høve til vanleg eng. Er avlingsnivået høgt nok til å forsvare meirarbeidet i høve til tradisjonell eng med to-tre slåttar?

Valg av såfrø

Valg av såfrø

I forsøksfelta våre ser vi gjerne ikke så veldig store avlingsforskjeller mellom de viktigste frøblandingene våre. I praktisk bruk på enga, ser vi innimellom store avlingsutslag ved feil valg av frøblandinger.

Direktesåing i beite

Direktesåing i beite

NLR har gjort en del forsøk med direktesåing i etablert eng. Vi ser også at mange har gode erfaringer med å tilføre såfrø i beite, og får imponerende høye avlinger i «steinrøysa».

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassanlegg på Vestlandet?

Fleire stader på Vestlandet vurderer ein biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. Utfordringane, men òg moglegheitene, står i kø.

Klima bør bli den nye EU-kampen

Klima bør bli den nye EU-kampen

Nei-sida vant EU-kampen i 1994 fordi den var best – den hadde mest kunnskap i debatten. Nå er det klimaet som er på alles lepper. Landbruket burde velge samme strategi som i 94.