Mange måltid: Dersom målet er å begrense forbruket av grovfôr og øke kraftfôrandelen, er mange tildelinger per dag en forutsetning for å lykkes. Foto: May Linda Schølberg

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.

Ola Stene,
fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fiberrike kraftfôrsorter blir gjerne omtalt som grovfôrerstattere. Hensikten med disse er å erstatte deler av grovfôrrasjonen ved avlingsvikt og når grovfôrprisene er høge.

Mjølkeku

Felleskjøpet Rogaland Agder har flere fiberrike kraftfôrslag som er laget for drøye grovfôret og tilpasset ulike produksjoner og fôringsstrategier. Sommeren 2018 var spesiell både på grunn av avlingssvikten og ikke minst det geografiske omfanget av tørken som har ført til høge priser på grovfôr. Det er viktig å huske at kraftfôr aldri kan erstatte grovfôr fullt og helt. En viss andel grovfôr må til for å opprettholde drøvtyggerfunksjonen. Men det er mulig å erstatte inntil halvparten av grovfôret med kraftfôr. Da vil kraftfôret kunne utgjøre opptil 75 prosent på ts-basis. Når målet er å begrense forbruket av grovfôr og øke kraftfôrandelen, er mange tildelinger per dag en forutsetning for å lykkes.
Formel Fiber Grovfôrmangel en nykommer i FKRAs fibersortiment nå i høst. Denne anbefales i situasjoner der du trenger å spare 30-50 prosent grovfôr. Rasjoner ned mot 5 kg ts grovfôr og opp til 22 kg kraftfôr per ku per dag har vist seg å fungere godt i praksis. Skal du opp i de mengdene er det en fordel at grovfôret som brukes er fiberrikt og har lite gjæringsprodukter. Formel Fiber Grovfôrmangel kan brukes som eneste kraftfôr opp til ca. 9000 kg mjølk. Ved høyere ytelser bør du kombinere med Formel Optima eller Formel Energi Premium. Formel Fiber Elite anbefales der du trenger å spare ca. 20-30 prosent grovfôr. Denne kan også brukes som eneste kraftfôr opp til ca. 9000 kg mjølk og i mengder opp til 18-19 kg per ku per dag.
Formel Fiber Elite egner seg også godt i grunnrasjonen hvis du har fullfôrmikser. Normalt vil du kunne spare 10-20 prosent grovfôr ved å øke tildelingen av en standard kraftfôrblanding. De fiberrike grovfôrerstatterne beskrevet ovenfor kommer til sin rett når de brukes etter hensikten. Og en må tørre å gi store mengder hvis en skal lykkes med å spare grovfôr og samtidig holde produksjonen oppe. Mange tildelinger om dagen er en forutsetning hvis en skal lykkes med å få dyra til å ete opp til 20 kg kraftfôr om dagen. Følg med på gjødselkonsistensen og sørg for at alle dyr alltid har tilgang på friskt vatn.
Dyr som står på høg kraftfôrandel vil få dekt behovet for energi og alle næringsstoffer, men likevel ikke få samme metthetsfølelse som om de får appetittfôring med grovfôr. Det kan derfor være lurt å tenke litt på aktivisering for å unngå suging på innredning og andre dyr. Kubørster vil virke positivt og det er lurt å sette ut saltsteiner.

Slakteokser og ammekyr

Formel Biff Intensiv er laget for rask framfôring av slakteokser på høge kraftfôrmengder. Den kan gis etter appetitt, men det er da viktig å passe på at alle har fri tilgang til både grovfôr og kraftfôr hele tiden. Ved fri tilgang på Formel Biff Intensiv har praktisk erfaring vist at grovfôrforbruket reduseres til ca. 50 prosent og de største oksene eter opp til 8-9 kg om dagen. Det er en fordel at grovfôret er tørt og strukturrikt. Ved fri tilgang på kraftfôr til okser vil det ikke bli noe kamp om å sikre seg mest mulig kraftfôr, og erfaringsvis blir det veldig rolig i bingene ved appetittfôring med kraftfôr. Kraftfôret fungerer best når det brukes etter hensikten. Hvis du ikke har planer om å gi mer enn 5-6 kg kraftfôr så vil normalt Formel Biff gi bedre tilvekst.
Formel Biff Intensiv kan også brukes til ammeku der en har både slakteokser og ammeku. 1-6 kg Formel Biff Intensiv kan erstatte 1-6 kg tørrstoff med grovfôr til ammekyrne. Ammekyr står gjerne på ekstensiv fôring. Der mjølkekyr og slakteokser vil redusere grovfôropptaket på grunn av substitusjonseffekten, vil ammekyrne bli feite hvis en ikke begrenser grovfôrtildelingen. Det kan gi praktiske utfordringer hvis en ikke har nok eteplasser slik at alle kan ete samtidig.

FK FiberFix

FK FiberFix ligner på grovfôr i kjemisk innhold. Den er mineralisert slik at den også kan brukes til sau. Mange har flere produksjoner på garden og FK FiberFix kan gis som grovfôrerstatter til både mjølkeku, ammeku, slakteokser og sau. Tommelfingerregelen er at 1 kg FK FiberFix erstatter 1 kg tørrstoff med grovfôr. Denne kan brukes inntil 4-5 kg til mjølkeku. Vanlig kraftfôrblanding i vanlig mengde gis da i tillegg. Kan brukes inntil 2-3 kg til slakteokser og da gis også vanlig kraftfor i vanlig mengde i tillegg. Til ammeku brukes inntil 4-5 kg FK FiberFix. Da bør ammekyrne få grå saltslikkestein i tillegg for å dekke kobberbehovet. Til sau kan FK FiberFix brukes inntil 1 kg om dagen fra innsett og fram til ca 5-6 uker før lamming.

Halm

Halm er vomfyll i ordets rette forstand. Tørr halm har en energiverdi på ca. 0,5 Fem per kg ts, ammoniakkbehandla halm ca. 0,68 Fem og dyppeluta halm ca. 0,74 fem. Halm har lite protein og mye ufordøyelig fiber. Det er normalt låge verdier for vitaminer og mineraler, men mineralinnholdet kan variere en del. Hvis du skal bruke betydelige mengder halm er det derfor viktig med en balansert fôrplan, og det kan være behov for ekstra vitamin- og mineraltilskudd sjøl på relativt høge kraftfôrmengder. Behandla halm har bedre smakelighet enn tørr halm, men det går som regel greit å få dyra til å ete tørr halm også hvis kvaliteten på halmen er god. Hvis du sliter med smakelighet kan du prøve å dusje på melasse blanda med varmt vatn i forholdet 1:10. Det er da lurt å blande gradvis tynnere blanding slik at du kan kutte ut melassen når dyra har fått smaken på halm.

Stikkord denne saka: , , , ,